Veronika Jurenková

Mgr. Veronika Jurenková (1987)

Vzdelanie:

2002 – 2006 Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave. Odbor: Propagačné výtvarníctvo

2006 – 2009 Trnavská univerzita v Trnave , Pedagogická fakulta. Študijný program: Animácia výtvarného umenia (Bc.)

2009 - 2011 Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta. Študijný odbor: Pedagogika výtvarného umenia (Mgr.)


Výstavy:

2005 ŠUR+ŠUP+ŠUV=75 Jubilejná výstava Školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Bratislava
2006 Trienále plagátu Trnava, Trnava, Západoslovenské múzeum v Trnave
2008 Sociálna sonda v réžíí Veroniky Ronaiovej, Brno, Galerie u Dobrého pastýře
2010 Sonda, Výstava umeleckých prác študentov Trnavskej univerzity v Trnave, Materiálovo technologická fakulta
2010 Výstava tvorby študentov Ateliéru textil, Trnava, Galéria J. Koniarka
2011 Vernisáž v Botanickej záhrade, Prievidza, Atelier Ars Preuge
2012 Horná Nitra – „Mojimi očami“, Prievidza, Regionálne kultúrne centrum