Mirka Dudková

Fotografia stromu, ktorý bol svedkom nahrávania CD "Polo My" kapely Chill on the sun.
Hovorí sa, že každý kto objíme tento strom počuje hudbu zo všetkých strán sveta,
šuchot listov z platanov, eukalyptov, či vysokých sekvojí - aj v zlom počasí cíti objatie letného slnka a ocitne
sa vo víre nádherných melódií. Kto tento strom nájde a započúva sa do zvuku jeho koruny, odviaže reťaze
svojej fantázie.