Martina Mikušová

Martina Mikušová z Prievidze je momentálne študentkou VŠMU v Bratislave, filmovej a televíznej fakulty ateliéru animovanej tvorby.
Umeniu sa začala venovať na ZUŠ L. Stančeka pod vedením Emílie Jakubisovej.
Pravidelne sa zúčastňuje na letnom sympóziu Gesto a Emócie v Bojniciach. V roku 2010 vyhrala celoslovenskú súťaž pre amatérskych maliarov,
zúčastnila sa tvorivého workshopu v Ibbenburene a ten istý rok otvorila svoju prvú výstavu Ikobé s veľkoplošnými maľbami v ateliéri ARS PREUGE.