Kristína Minčíková

Vzdelanie:

o Piaristické 8-ročné gymnázium, Prievidza 2001- 2009
o Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, odbor: Učiteľstvo výtvarného umenia , Banská Bystrica 2009- 2010
o Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Odbor: maľba Banská Bystrica 2010- súčasnosť
o Študent programu Erazmus,Universidad de Castilla la Mancha, Fakulta výtvarných umení, Cuenca- Španielsko, letný semester 2012kolektívne výstavy:

- 2011 rekretúra, Banská Bystrica
- 2011 figurarama, galéria FX Banská Bzstrica
- 2012 Cuenca, Španielsko